INFINITY LOOP / The work is never done

Maleriske undersøkelser av spor etter rengjøring.

Gjennom serien «Infinity Loop» ønsker kunstner Cecilie Mossige å fremkalle de usynlige sporene etter et usynlig arbeid, og med dette åpne for refleksjoner om hva arbeid er, og hvilken verdi forskjellige typer arbeid har.

Maleriene, som stilles ut i Mossige Artspace, er hovedsaklig produsert i 2019. De er alle en del av en mer omfattende serie som ble påbegynt i 2010.

Maleriene er abstrakte og ekspressive med estetiske kvaliteter, men på samme tid performative og med et tydelig konseptuelt opphav. Temaer som klasse, kjønn, rettferdighet, likestilling, påvirkningskraft, samt kunstens og arbeidets verdi, kan åpenbart leses inn i prosjektet.

Tittelen «Infinity Loop» referer til mønsteret som oppstår når du vasker korrekt med rundmopp; en sammenhengende kjede av liggende åttetall – uendelighetstegnet.

Dette sier kunstneren om verkene:

– I hverdagen vår vil samme overflate rengjøres igjen og igjen. Dette utrettelige arbeidet som utføres i alle typer rom, blir som regel ikke lagt merke til. Kanskje legger vi heller ikke merke til personen som utfører dette arbeidet. Ofte er det meningen at disse menneskene ikke skal synes.

Verkene er utført i akryl på lerret, malt med diverse rengjøringsredskaper, liggende på gulvet. Med maling tilsatt rengjøringsprosessen blir sporene nå tydeliggjort. Bevegelsene som rengjøringsarbeidet krever, fremheves og forsterkes. I disse maleriene vises begrensningene ved kroppens rekkevidde, sporene etter redskapene, og de økonomiske bevegelsene vaskingen innebærer. Etterhvert i maleprosessen blir denne repeterende handlingen gradvis mer styrt av viljen til å sette spor, enn av viljen til å fjerne dem.

Maleren tar over. Arbeideren går nå fra å være i en meditativ, automatisert prosess laget for å fjerne spor, til å gjøre aktive, fokuserte bevegelser som er viljestyrte og undersøkende. Nå gjøres tydelige valg. De meditative repetisjonene akkumulert i lagene under, kan gjøres til bakgrunner for de mer dristige grepene. Takene med moppen blir plutselig viktige, avgjørende, og bærere av mening. Verkene er fremstilt ved gjentatt påføring og fjerning av maling, ved bruk av typiske rengjøringsredskaper.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *